Posts Tagged ‘woorden’

Daar zijn geen woorden voor

7 augustus,2010

En dan gebeurt het ergste
Je allerliefste overlijdt
Soms zonder enig teken
Soms na een lange strijd

Je kennissen en vrienden
Bieden een luist’rend oor
Ze willen je graag troosten
Maar hier zijn geen woorden voor

Is die liefste je geliefde
Dan doet het afscheid heel veel pijn
En ondanks al die lieve woorden
Blijk je weduwe te zijn

Is die liefste nou je vader
Nadat eerst ma is heengegaan
Dan kunnen woorden nauw’lijks troosten
Ga je als wees door met bestaan

En als die liefste nu je zoon is
Of het is je broer die je verloor
Dan zijn zelfs termen niet voldoende
Daar zijn geen woorden voor

Advertenties